Saltar al contingut principal

Formació permanent de la població (04.60)

Formació permanent de la població. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 12,4 13,9 11,5
Dones 15,8 17,7 13,9
Total 14,1 15,8 12,7
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024. Sèries revisades el 26 d'abril de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 25 a 64 anys que van declarar haver rebut estudis formals o no en les quatre setmanes anterior a l'enquesta (numerador). El denominador consisteix en el total de la població del mateix grup d'edat, excepte les persones que no van contestar a la pregunta "participació en estudis i formació". L'aprenentatge adult comprèn les activitats d'aprenentatge generals i vocacionals, formals o no. Per norma general, l'aprenentatge adult es refereix a les activitats d'aprenentatge després del final de l'educació inicial. Les dades provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS) que, en el cas de Catalunya i Espanya, està integrada en l'Enquesta de població activa de l'INE.