Saltar al contingut principal
Violència física i sexual cap a les dones. De 16 a 74 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 5,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2016 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2012 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 8,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Violència física i sexual cap a les dones. De 18 a 29 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 16,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2016 9,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2012 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 12,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Violència física i sexual cap a les dones. De 30 a 39 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 6,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2016 5,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2012 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,0 9,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Violència física i sexual cap a les dones. De 40 a 49 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2016 3,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2012 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,0 8,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Violència física i sexual cap a les dones. De 50 a 59 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 1,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2016 2,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2012 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,0 5,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Violència física i sexual cap a les dones. 60 anys i més
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 1,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2016 1,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2012 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,0 4,0
Unitats: % de dones.
Font Catalunya: Departament d'Interior. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 17 de juliol de 2023.

VM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta sobre les violències masclistes (VM).

Nota metodològica

L'indicador d'Eurostat mesura el percentatge de dones a partir dels 15 anys que van respondre "sí" quan se'ls va preguntar si havien experimentat violència física i/o sexual per part d'una parella, o d’una persona que no era parella, en els 12 mesos anteriors a l'entrevista, i es basa en una enquesta de l'Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) que compta amb una sola onada, realitzada l'any 2012.

L'indicador de Catalunya es basa en els resultats de l'Enquesta de violència masclista de Catalunya, que mesura el percentatge de dones a partir dels 16 anys que van respondre "sí" quan se’ls va preguntar si havien patit una agressió de violència física i/o sexual, o més d’una, per part d'una parella, o d’una persona que no era parella, en els 12 mesos anteriors a l'entrevista. Aquesta violència inclou amenaces greus, tocaments, agressions físiques, intents de violació i violacions.