Saltar al contingut principal
Càrrecs ocupats per dones al Parlament
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2022 48,1 41,0 32,5
2021 48,1 41,1 33,1
2020 44,4 42,2 32,7
2019 44,4 41,9 32,1
2018 44,4 39,5 30,9
2017 44,4 38,8 30,0
2016 38,5 38,3 28,4
2015 38,5 39,9 28,2
2014 40,0 37,7 27,8
2013 40,0 37,2 27,3
2012 40,0 37,2 25,9
2011 43,0 28,7 23,9
2010 43,0 34,6 24,0
2009 35,5 33,8 24,0
2008 35,5 33,3 23,8
2007 35,5 31,7 23,0
2006 35,5 30,7 22,2
2005 31,8 31,0 21,9
2004 31,8 31,6 21,4
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat i ICD. Índex d'igualtat de gènere. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Càrrecs ocupats per dones al Govern
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2022 57,1 48,0 33,9
2021 57,1 46,9 33,4
2020 42,9 46,9 32,7
2019 42,9 50,0 31,4
2018 42,9 51,2 30,1
2017 42,9 31,6 28,5
2016 35,3 25,7 27,6
2015 35,3 26,3 27,7
2014 20,0 34,2 27,7
2013 20,0 26,3 25,9
2012 20,0 26,3 25,2
2011 16,7 32,6 23,6
2010 16,7 35,7 25,0
2009 26,7 38,6 25,3
2008 26,7 43,9 23,6
2007 26,7 35,1 23,1
2006 26,7 50,0 22,2
2005 21,4 50,0 18,9
2004 21,4 43,8 19,7
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat i ICD. Índex d'igualtat de gènere. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 6 de març de 2024.

IIG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Índex d'igualtat de gènere (IIG).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de dones en parlaments i governs nacionals. El parlament nacional és l'assemblea nacional legislativa i l'indicador es refereix a ambdues cambres (cambra baixa i cambra alta, si s'escau). Entre els membres d'un parlament s'inclou el president del parlament.

El govern nacional és l'òrgan executiu amb autoritat per governar un país o un estat. Els membres del govern inclouen tant consellers o ministres de rang superior (que ocupen un càrrec en el gabinet o consell executiu, inclòs el cap de govern o primer ministre) i consellers de rang inferior (que no ocupen un càrrec en el consell executiu). En alguns països els secretaris d'estat (o l'equivalent nacional) es consideren consellers de rangs inferiors en el govern (sense càrrec en el consell), però en altres països es consideren membres del govern.