Saltar al contingut principal

Població connectada almenys al tractament secundari d'aigües residuals (06.20)

Població connectada almenys al tractament secundari d'aigües residuals
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2022 97,18 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2021 97,13 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 97,12 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 81,12 (e) Dada estimada
2019 97,02 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 80,85 (e) Dada estimada
2018 97,01 86,62 80,56 (e) Dada estimada
2017 97,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 80,25 (e) Dada estimada
2016 97,00 86,62 79,66 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Agència Catalana de l'Aigua. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 9 de març de 2023.

TARU

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de tractament d'aigües residuals urbanes (TARU).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població connectada als sistemes de tractament d'aigües residuals amb almenys tractament secundari. Per tant, les aigües residuals procedents de fonts urbanes o d'altres llocs es tracten mitjançant un procés que implica generalment un tractament biològic amb un assentament secundari o un altre procés, cosa que provoca l'eliminació de material orgànic que redueix la demanda bioquímica d'oxigen (DBO) almenys en un 70% i la demanda química d'oxigen (DQO) almenys en un 75%.