Saltar al contingut principal

Consum d'energia primària (07.10)

Consum d'energia primària 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Índex 2005 = 100 93,9 (p) Dada provisional 88,8 90,3
Milions de tones equivalents de petroli 22,1 (p) Dada provisional 120,8 1.351,9
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

L'indicador mesura les necessitats energètiques totals d'un territori excloent tot ús no energètic de de vectors energètics (per exemple, gas natural que s'utilitza no per a la combustió sinó per produir productes químics). Es calcula com l'agregació de la producció local amb el saldo d'importació/exportació d'energia, tenint en compte les variacions d'estocs i els búnquers.

El "consum energètic primari" abasta el consum energètic dels usuaris finals com ara la indústria, el transport, les llars, els serveis i l'agricultura, a més del consum energètic del mateix sector energètic per a la producció i transformació d'energies, les pèrdues que es produeixen durant la transformació d'energies (per exemple, l'eficiència de la generació d'electricitat a partir de fonts combustibles) i les pèrdues d'energia per transmissió i distribució.

Les dades de tota la sèrie temporal es revisen anualment.