Saltar al contingut principal
Consum final d'energia a les llars per càpita
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 278,6 (p) Dada provisional 313,0 550,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2018 288,8 321,0 553,0 (p) Dada provisional
2017 271,7 314,0 565,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2016 267,5 327,0 566,0
2015 274,5 323,0 552,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2014 271,0 319,0 530,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2013 290,5 320,0 603,0
2012 298,9 333,0 597,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2011 298,2 335,0 572,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2010 334,3 364,0 632,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2009 325,8 344,0 595,0
2008 318,9 338,0 601,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2007 316,5 347,0 569,0
2006 329,2 352,0 608,0
2005 360,7 348,0 614,0
2004 348,6 343,0 609,0
2003 343,2 331,0 614,0
2002 311,2 314,0 595,0
2001 317,2 310,0 610,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2000 308,4 297,0 579,0
Unitats: kg equivalents de petroli.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

L'indicador mesura la quantitat d'electricitat i calor que consumeix cada ciutadà a casa, excloent l'energia que s'utilitza per al transport. Com que l'indicador fa referència al consum energètic final, només es té en compte l'energia que fan servir els consumidors finals. S'exclou el consum del mateix sector energètic.

Les dades de tota la sèrie temporal es revisen anualment.