Saltar al contingut principal
Proporció d'energies renovables sobre el consum final d'energia. Tots els sectors
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 9,9 (p) Dada provisional 18,4 19,7
2018 9,4 17,5 18,9
2017 9,1 17,6 18,5
2016 8,7 17,4 18,0
2015 7,4 16,3 17,8
2014 7,3 16,2 17,5
2013 7,0 15,3 16,7
2012 6,4 14,3 16,0
2011 5,7 13,2 14,6
2010 6,5 13,8 14,4
2009 5,7 13,0 13,9
2008 4,7 10,7 12,6
2007 4,1 9,7 11,9
2006 3,8 9,2 10,8
2005 3,6 8,4 10,2
2004 3,5 8,3 9,6
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Proporció d'energies renovables sobre el consum final d'energia. Transport
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 7,3 (p) Dada provisional 7,6 8,9
2018 7,0 6,9 8,3
2017 5,9 5,8 7,5
2016 5,2 5,2 7,2
2015 1,3 1,1 6,8
2014 1,2 1,0 6,6
2013 1,1 1,0 6,1
2012 1,0 0,9 5,8
2011 0,9 0,8 4,1
2010 5,4 5,0 5,5
2009 4,0 3,7 4,9
2008 2,4 2,2 4,1
2007 1,6 1,4 3,4
2006 1,0 0,8 2,7
2005 0,9 1,3 2,0
2004 0,8 1,0 1,6
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Proporció d'energies renovables sobre el consum final brut d'energia. Electricitat
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 16,0 (p) Dada provisional 36,9 34,1
2018 15,9 35,1 32,2
2017 16,0 36,3 31,1
2016 16,2 36,5 30,2
2015 16,5 37,0 29,7
2014 16,8 37,8 28,7
2013 16,6 36,7 26,9
2012 14,7 33,5 25,2
2011 13,5 31,6 23,3
2010 12,4 29,8 21,3
2009 11,8 27,8 20,7
2008 10,6 23,7 18,5
2007 10,0 21,7 17,6
2006 10,0 20,0 16,9
2005 9,8 19,1 16,4
2004 10,0 19,0 15,9
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Proporció d'energies renovables sobre el consum final brut d'energia. Calefacció i refrigeració
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 10,5 (p) Dada provisional 18,9 22,1
2018 9,2 17,6 21,2
2017 8,9 17,7 20,9
2016 8,0 17,3 20,5
2015 7,4 17,0 20,3
2014 6,7 15,8 20,0
2013 5,7 14,2 19,1
2012 5,6 14,2 18,6
2011 5,0 13,7 17,4
2010 4,2 12,6 17,0
2009 3,7 13,3 16,8
2008 3,2 11,7 15,3
2007 2,7 11,3 14,8
2006 2,4 11,4 13,2
2005 2,2 9,4 12,4
2004 1,9 9,6 11,7
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de consum d'energia renovable en el consum energètic final brut segons la Directiva sobre energies renovables. El consum energètic final brut és l'energia que fan servir els consumidors finals (consum energètic final) més les pèrdues a la xarxa i l'autoconsum de les centrals elèctriques.

Les dades de tota la sèrie temporal es revisen anualment.