Saltar al contingut principal
Renda familiar disponible bruta per habitant PPC (preus corrents)
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 23.455,1 (p) Dada provisional 20.478,0 (p) Dada provisional 24.271,0
2020 22.086,7 (p) Dada provisional 19.441,0 23.032,0
2019 23.184,2 20.260,0 22.746,0
2018 22.156,6 19.354,0 22.022,0
2017 22.134,3 19.107,0 21.355,0
2016 21.552,2 18.417,0 20.711,0
2015 21.084,9 18.045,0 20.204,0
2014 20.204,9 17.177,0 19.802,0
2013 19.675,7 16.887,0 19.552,0
2012 19.604,2 16.734,0 19.409,0
2011 20.327,2 17.458,0 19.369,0
2010 20.585,6 17.446,0 18.987,0
Unitats: PPC (preus corrents).
Font Catalunya: Comptabilitat regional d'Espanya i Comptes de renda de les llars de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2023.

Nota metodològica

L'indicador reflecteix el poder adquisitiu de les llars i la seva capacitat per invertir en béns i serveis o estalviar per al futur, comptabilitzant els impostos i les contribucions socials i les prestacions socials monetàries en espècie. Es calcula com la renda disponible bruta ajustada de les llars i les entitats sense ànim de lucre que serveixen llars (ESALSL) dividida per les paritats del poder adquisitiu (PPA) del consum individual real de les llars i pel total de la població resident.

Els valors també s'ofereixen com a índex calculat en relació amb la mitjana de la Unió Europea establerta a 100. Si l'índex d'un país és superior a 100, el nivell de renda disponible bruta ajustada de les llars per càpita d'aquest país és superior a la mitjana de la UE i viceversa. Tingueu en compte que aquest índex està pensat per a comparacions entre països en lloc de comparacions temporals.