Saltar al contingut principal

Productivitat material i consum domèstic de materials (12.20)

Productivitat material i consum domèstic de materials 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Productivitat material
Euros (en volum encadenats, 2015) per kg 4,7 2,6 (p) Dada provisional 2,1 (p) Dada provisional
Índex 2000 = 100 243,4 203,9 (p) Dada provisional 135,1 (p) Dada provisional
PPC per kg 5,4 3,0 (p) Dada provisional 2,3 (p) Dada provisional
Consum domèstic de materials
Milers de tones 48.129,2 432.703,5 (p) Dada provisional 6.321.185,4 (p) Dada provisional
Font Catalunya: Idescat. Compte de fluxos de materials. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 27 de març de 2024.

CFM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Compte de fluxos de materials (CFM).

Nota metodològica

El consum domèstic de materials (CDM) mesura la quantitat total de materials utilitzats directament per una economia. Es defineix com la quantitat anual de matèries primeres extretes del territori nacional de l'economia focal, més totes les importacions físiques, menys totes les exportacions físiques.

La productivitat material (o productivitat dels recursos) es calcula com el producte interior brut (PIB) dividit pel consum de material domèstic (CDM). Per al seu càlcul, s'utilitza el PIB, ja sigui en la unitat "Euros en volum encadenats" (a l'any de referència 2015 amb el tipus de canvi del 2015) o en la unitat "PPC" (en paritat de poder de compra). En conseqüència, la productivitat material s'expressa: 1) en euros per kg, per comparar els canvis d'un país al llarg del temps; 2) en PPC per kg, per comparar diferents països en un any concret. També es calcula com a índex l'any 2000, per comparar països en diferents anys.