Saltar al contingut principal

Superfície de les àrees terrestres protegides (15.20)

Superfície de les àrees terrestres protegides 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Superfície 9.839,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Percentatge 30,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Km².
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 13 de juny de 2023.

PENP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits (PENP).

Nota metodològica

L'indicador mesura la superfície de les àrees terrestres protegides. Comprèn les àrees protegides d’àmbit estatal (àrees protegides per la legislació estatal) i les àrees europees de la xarxa Natura 2000 (àrees marines i terrestres protegides per les directives d'hàbitats i ocells de la legislació de la UE, per mantenir o restaurar un estat de conservació favorable per als tipus d'hàbitat i espècies d'interès de la UE).