Saltar al contingut principal

Índex d'ocells comuns (15.60)

Índex d'ocells comuns 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Total espècies d'ocells comuns 93,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Espècies comunes d'ambients agrícoles 94,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Espècies comunes d'ambients forestals 110,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Índex 2000 = 100.
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de gener de 2024.

DIA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística sobre declaracions d'impacte ambiental (DIA).

Nota metodològica

L'indicador mostra l'abundància i diversitat d'una selecció d'espècies d'ocells comuns i es presenta com a índex 2000=100 amb valors suavitzats. Es representen tres grups d'espècies d'ocells:

  1. Espècies comunes d’ambients agrícoles.
  2. Espècies comunes d'ambients forestals.
  3. Totes les espècies d'ocells comuns que inclouen les espècies de conreu i boscos.

Les espècies incloses en els índexs d'espècies comunes d'ambients agrícoles i en els d'espècies comunes d'ambients forestals són considerades com a dependents d'aquest tipus d'hàbitat, en particular pel que fa a l'alimentació i la nidificació.

S'exclouen les espècies rares, tot i que algunes espècies comunes en certs estats membres es poden considerar rares en altres.

Els índexs europeus es calculen a partir de les dades produïdes pel Consell Europeu de Censos d’Ocells (EBCC) i el seu Programa de seguiment paneuropeu d'ocells comuns, que agrupa les dades dels diferents seguiments nacionals d’ocells en els estats membres Concretament, recullen 39 espècies comunes d'ambients agrícoles, 34 espècies comunes d'ambients forestals i 167 espècies d'ocells comuns.

La cobertura de dades ha augmentat de 9 a 22 estats membres de la UE durant el període del 1990 al 2010, amb 25 països compresos a partir de l'any de referència 2011. Aquest nombre de països participants inclou el Regne Unit, tot i que les dades del Regne Unit s'han eliminat de l'agregat Unió Europea-27.

Els índexs de Catalunya es calculen a partir de les dades del Projecte de seguiment d’ocells comuns a Catalunya (SOCC), impulsat per l'Institut Català d'Ornitologia i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i incorpora 42 espècies comunes d’ambients agrícoles, 26 espècies comunes d’ambients forestals i 155 espècies d’ocells comuns.