Saltar al contingut principal
Ajut oficial al desenvolupament com a percentatge del PIB. Comitè assistència al desenvolupament
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 0,03 (p) Dada provisional 0,24 0,50
2019 0,02 (p) Dada provisional 0,21 0,41
2018 0,02 0,20 0,43
2017 0,02 0,19 0,47
2016 0,01 0,34 0,49
2015 0,02 0,12 0,42
2014 0,01 0,13 0,38
2013 0,01 0,17 0,39
2012 0,01 0,16 0,40
2011 0,03 0,29 0,43
2010 0,04 0,43 0,44
2009 0,04 0,46 0,43
2008 0,04 0,45 0,42
2007 0,03 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Ajut oficial al desenvolupament com a percentatge del PIB. Països menys desenvolupats
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 0,003 (p) Dada provisional 0,040 0,100
2019 0,001 (p) Dada provisional 0,050 0,110
2018 0,001 0,040 0,100
2017 0,001 0,040 0,090
2016 0,001 0,030 0,090
2015 0,001 0,030 0,090
2014 0,002 0,030 0,100
2013 0,001 0,040 0,100
2012 0,001 0,070 0,120
2011 0,003 0,110 0,130
2010 0,005 0,120 0,120
2009 0,005 0,100 0,120
2008 0,005 0,080 0,110
2007 0,004 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 31 de maig de 2022.

Nota metodològica

L'ajut oficial al desenvolupament (AOD) consisteix en subvencions o préstecs contractats pel sector oficial amb l'objectiu de promoure el desenvolupament econòmic i el benestar als països receptors. Els desemborsaments registren la transferència internacional real de recursos financers o de béns o serveis valorats al cost del donant. L'AOD es presenta aquí com una part de la renda nacional bruta (RNB). La RNB a preus de mercat és igual al producte interior brut (PIB), menys la renda inicial que han de pagar les unitats residents a les unitats no residents, més la renda primària que han de rebre les unitats residents de la resta del món.

El Comitè d'Ajuda al Desenvolupament de l'OCDE determina la llista de països i territoris elegibles per rebre l'AOD. Es tracta de països amb un nivell d'ingressos baix i mitjà, d'acord amb la renda nacional bruta per càpita publicada pel Banc Mundial, amb l'excepció dels membres del G8, països membres de la Unió Europea o amb una data d'entrada a la UE establerta. També s'inclouen els països menys desenvolupats, d'acord amb la definició establerta per les Nacions Unides. La llista s'actualitza cada tres anys i es pot consultar al web de l'OCDE.

Des de l'any de referència 2016, l'agregat de la UE27 (a partir del 2020) fa referència a l'AOD proporcionada per la UE i els seus estats membres "AOD col·lectiva de la UE".

Per calcular l'indicador de Catalunya s'inclou l'AOD de la Generalitat de Catalunya, de les entitats locals i de les universitats, i s'utilitza el producte interior brut a preus corrents com a aproximació a la renda nacional bruta..