Saltar al contingut principal

Importacions provinents de països en vies de desenvolupament (17.30)

Importacions provinents de països en vies de desenvolupament 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Països poc desenvolupats 3.033,0 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Països amb renda mitjana baixa 10.539,6 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres països amb renda baixa 1,0 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Països amb renda mitjana alta (excepte la Xina) 8.436,2 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Xina (excepte Hong-Kong) 14.090,5 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total països en vies de desenvolupament 36.100,3 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros (preus corrents).
Font Catalunya: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2024.

COMEST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger (COMEST).

Nota metodològica

L'indicador es defineix com el valor (a preus corrents) de les importacions de la UE procedents de països en desenvolupament. En aquest context, els països en desenvolupament es defineixen com els països de la llista de beneficiaris oficials d'ajuda al desenvolupament del Comitè d'Assistència al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE. L'indicador es presenta desglossat per grups d'ingressos dels països socis, segons es distingeix per la llista del CAD. Tingueu en compte que aquests grups no són estàtics al llarg del temps, ja que els països poden canviar de grup.