Saltar al contingut principal
Càrrecs ocupats per dones en l'alta direcció
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 27,2 32,6 30,6
2020 24,1 29,3 29,5
2019 22,8 26,4 28,4
2018 18,8 23,7 26,4
2017 19,9 22,0 25,1
2016 18,0 20,3 23,6
2015 14,8 18,7 22,2
2014 11,7 16,9 19,8
2013 11,2 14,8 17,5
2012 9,4 12,3 15,4
2011 9,2 11,1 13,4
2010 8,7 9,5 11,8
2009 8,7 9,6 10,9
2008 7,3 8,0 10,6
2007 7,8 6,2 10,3
2006 9,6 4,5 9,6
2005 7,6 4,3 9,6
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat i ICD. Índex d'igualtat de gènere. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 6 de març de 2024.

IIG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Índex d'igualtat de gènere (IIG).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de dones en consells d'administració de les empreses més importants que cotitzen a la borsa (les accions d'aquestes societats es comercialitzen a la borsa).