Saltar al contingut principal

Població que té almenys competències digitals bàsiques (04.70)

Població que té almenys competències digitals bàsiques. Per sexe (04.70) 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 72,7 66,5 56,6
Dones 70,8 65,9 54,5
Total 71,7 66,2 55,5
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 15 de gener de 2024.

TICL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL).

Nota metodològica

Aquest indicador mesura la proporció de persones entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els tres mesos anteriors a la data de la realització de l'entrevista i que afirmen que tenen competències digitals bàsiques o avançades (que són dos dels sis nivells de l'indicador global de competències digitals). És un indicador basat en activitats seleccionades fetes a Internet per les persones en cinc àrees específiques: informació i alfabetització de dades, comunicació i col·laboració, creació de contingut digital, seguretat i resolució de problemes.

Fins al 2020, les àrees especifiques de les activitats fetes a Internet eren quatre: informació, comunicació, resolució de problemes i competències informàtiques.

L’indicador es basa en dades de l’Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars, alineada amb els reglaments de la UE.