Saltar al contingut principal
Cobertura d'Internet d'alta velocitat. Per tipus d'àrea 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Zones poc poblades 86 64 29
Total 93 92 60
Unitats: %.
Font Catalunya: Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 18 d'octubre de 2022.

Nota metodològica

L'indicador mesura la proporció de llars amb connexió a la xarxa fixa de molt alta capacitat (VHCN). Per xarxa de molt alta capacitat s'entén una xarxa de comunicacions electròniques que consta íntegrament d'elements de fibra òptica, almenys fins al punt de distribució a la ubicació de servei, o una xarxa de comunicacions electròniques capaç d'oferir, en condicions habituals d'hora punta, un rendiment de xarxa similar en termes d'ample de banda disponible d'enllaç descendent i ascendent, resiliència, paràmetres relacionats amb errors i latència i la seva variació.

Les dades es presenten per tipus d'àrea i mostren els percentatges totals i els de les zones poc poblades.