Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per sexe

Població. Total 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 7.600.267 (p) 100,0
Espanya 46.934.632 (p) 100,0
Zona euro 341.925.002 (p) 100,0
Unió Europea 513.481.691 (p) 100,0
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Població. Homes 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 3.721.073 (p) 49,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. Dones 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 3.879.194 (p) 51,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 2 de maig de 2019. Sèries revisades el 28 d'agost de 2019.

Nota metodològica

Nombre d'habitants d'un territori a 1 de gener de l'any en qüestió (o, en alguns casos, a 31 de desembre de l'any anterior). La població es basa en dades del cens més recent ajustat pels components de canvi de població produïts des de l'últim cens (estimacions de població) o bé es basa en registres de població.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població.