Població a 1 de gener. Per sexe

Població. Total 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 7.543.825 100,0
Espanya 46.659.302 (p) ..
Zona euro 341.527.266 (p) ..
Unió Europea 512.710.966 (p) ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. Homes 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 3.694.082 49,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població. Dones 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 3.849.743 51,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 3 de maig del 2018. Sèries revisades el 20 de desembre del 2018.

Nota metodològica

Nombre d'habitants d'un territori a 1 de gener de l'any en qüestió (o, en alguns casos, a 31 de desembre de l'any anterior). La població es basa en dades del cens més recent ajustat pels components de canvi de població produïts des de l'últim cens (estimacions de població) o bé es basa en registres de població.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població.

Taules disponibles [+]

Vegeu també