Dones per cada 100 homes

Dones per cada 100 homes
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 104,2 .. .. ..
2017 104,1 103,8 104,7 104,6
2016 103,9 103,6 104,8 (b) 104,6 (b)
2015 103,8 103,5 105,1 (b) 104,9 (b)
2014 103,5 103,3 105,1 (b) 104,9 (b)
2013 103,0 103,0 105,2 105,0
2012 102,4 102,7 105,3 (b) 105,1 (b)
2011 101,9 102,5 105,3 (b) 105,1 (b)
2010 101,7 102,3 105,0 105,0 (b)
2009 101,4 102,1 104,9 105,0
2008 101,6 102,2 105,0 105,0
2007 102,0 102,5 105,0 105,1
2006 102,2 102,6 105,1 105,2
2005 102,6 102,9 105,1 105,2
2004 103,2 103,3 105,2 105,3
2003 103,5 103,6 105,3 105,3
2002 104,1 104,0 105,3 105,4
2001 104,4 104,1 105,4 (b) 105,4 (b)
2000 104,8 104,1 105,4 105,5
Unitats: Dones per cada 100 homes.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 3 de maig del 2018. Sèries revisades el 20 de desembre del 2018.

Nota metodològica

Nombre de dones per cada 100 homes.

S'utilitza la població a 1 de gener.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població.

Taules disponibles

Vegeu també