Població projectada a 1 de gener

Població projectada a 1 de gener
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2050 7.939.176 45.543.565 : 525.527.890
2045 7.887.652 45.067.118 : 525.171.079
2040 7.796.605 44.611.491 : 523.545.921
2035 7.678.004 44.388.056 : 521.126.970
2030 7.550.480 44.524.313 : 518.499.055
2025 7.434.033 45.030.505 : 515.754.662
2020 7.342.800 45.794.180 : 512.474.771
2015 7.390.937 46.390.269 : 508.223.624
2010 7.424.241 45.989.016 : 501.044.066
Unitats: Habitants.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
: No disponible.

Data de publicació: 16 d'octubre del 2014.

Nota metodològica

Les projeccions de població impliquen fer estimacions de població o produir les xifres més probables per als propers anys. Les estimacions es fan utilitzant les últimes xifres disponibles per a la població a 1 de gener. En general, els supòsits clau es creen en relació amb la mortalitat, fecunditat i migració per sexe i per edat, i les tècniques d'envelliment s'apliquen a la piràmide d'edats any per any.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb les projeccions de població (base 2013), escenari mitjà.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: