Població projectada a 1 de gener

Població projectada a 1 de gener
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2050 7.939.176 45.543.565 .. 525.527.890
2045 7.887.652 45.067.118 .. 525.171.079
2040 7.796.605 44.611.491 .. 523.545.921
2035 7.678.004 44.388.056 .. 521.126.970
2030 7.550.480 44.524.313 .. 518.499.055
2025 7.434.033 45.030.505 .. 515.754.662
2020 7.342.800 45.794.180 .. 512.474.771
2015 7.390.937 46.390.269 .. 508.223.624
2010 7.424.241 45.989.016 .. 501.044.066
Unitats: Habitants.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 16 d'octubre del 2014.

Nota metodològica

Les projeccions de població impliquen fer estimacions de població o produir les xifres més probables per als propers anys. Les estimacions es fan utilitzant les últimes xifres disponibles per a la població a 1 de gener. En general, els supòsits clau es creen en relació amb la mortalitat, fecunditat i migració per sexe i per edat, i les tècniques d'envelliment s'apliquen a la piràmide d'edats any per any.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb les projeccions de població (base 2013), escenari mitjà.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: