Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi

Estudiants de nivell terciari. Total Curs 2016-2017
Valor % sobre el total
Catalunya 331.694 100,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement i Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudiants de nivell terciari. Arts i humanitats Curs 2016-2017
Valor % sobre el total
Catalunya 26.853 10,1
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudiants de nivell terciari. Ciències socials i jurídiques Curs 2016-2017
Valor % sobre el total
Catalunya 118.769 44,7
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudiants de nivell terciari. Ciències Curs 2016-2017
Valor % sobre el total
Catalunya 17.344 6,5
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudiants de nivell terciari. Ciències de la salut Curs 2016-2017
Valor % sobre el total
Catalunya 52.117 19,6
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudiants de nivell terciari. Enginyeries i arquitectura Curs 2016-2017
Valor % sobre el total
Catalunya 50.581 19,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 29 d'octubre del 2018.

Nota metodològica

Nombre de persones que estudien el nivell educatiu corresponent als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5–8, segons la classificació CINE-2011 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).

  • Nivell 5. Educació superior de cicle curt
  • Nivell 6. Grau en educació superior o nivell equivalent
  • Nivell 7. Màster, especialització o nivell equivalent
  • Nivell 8. Doctorat o nivell equivalent

A Catalunya l'ensenyament terciari engloba ensenyaments superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, grau superior de música, grau superior de dansa, i els cicles formatius de formació professional de grau superior, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, el grau superior d'esports, i l'ensenyament universitari.

Dins de l'ensenyament universitari s'inclouen els estudis anteriors a l'espai europeu d'educació superior (primer cicle, primer i segon cicle, i segon cicle) i els estudis adaptats a l'espai europeu d'educació superior (com els graus i els màsters oficials). A partir del curs 2010–2011 també s'inclouen els estudiants de doctorat. D'altra banda, les dades recullen només els estudis universitaris homologats (oficials).

L'any de referència correspon al segon any del curs acadèmic: l'any 2001 correspondria al curs 2000/01, i així successivament.

Eurostat implementa la classificació CINE-2011 (ISCED) a partir del curs 2012–2013. Per a les dades de cursos anteriors, la classificació que es segueix és la CINE-97 (ISCED).

Les dades són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: