Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi

Estudiants de nivell terciari. Total 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 321.540 100,0
Espanya 1.968.702 100,0
Zona euro : :
Unió Europea : :
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement i Departament d'Ensenyament. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
: No disponible.
Estudiants de nivell terciari. Arts i humanitats 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 25.931 10,0
Espanya 219.324 11,1
Zona euro : :
Unió Europea : :
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
: No disponible.
Estudiants de nivell terciari. Ciències socials i jurídiques 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 114.321 44,1
Espanya 826.506 42,0
Zona euro : :
Unió Europea : :
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
: No disponible.
Estudiants de nivell terciari. Ciències 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 17.281 6,7
Espanya 196.893 10,0
Zona euro : :
Unió Europea : :
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
: No disponible.
Estudiants de nivell terciari. Ciències de la salut 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 49.806 19,2
Espanya 285.208 14,5
Zona euro : :
Unió Europea : :
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
: No disponible.
Estudiants de nivell terciari. Enginyeries i arquitectura 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 51.628 19,9
Espanya 440.771 22,4
Zona euro : :
Unió Europea : :
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Les taules per àmbits d'estudi no inclouen la informació dels estudiants d'educació superior de cicle curt (nivell 5) de Catalunya.
: No disponible.

Data de publicació: 11 de desembre del 2017.

Nota metodològica

Nombre de persones que estudien el nivell educatiu corresponent als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5–8, segons la classificació CINE-2011 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).

  • Nivell 5. Educació superior de cicle curt
  • Nivell 6. Grau en educació superior o nivell equivalent
  • Nivell 7. Màster, especialització o nivell equivalent
  • Nivell 8. Doctorat o nivell equivalent

A Catalunya l'ensenyament terciari engloba ensenyaments superiors de disseny, conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, grau superior de música, grau superior de dansa, i els cicles formatius de formació professional de grau superior, els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, el grau superior d'esports, i l'ensenyament universitari.

Dins de l'ensenyament universitari s'inclouen els estudis anteriors a l'espai europeu d'educació superior (primer cicle, primer i segon cicle, i segon cicle) i estudis adaptats a l'espai europeu d'educació superior com els graus i els màsters oficials. A partir del curs 2010–2011 inclou també els estudiants de doctorat. Les dades recullen només els estudis universitaris homologats (oficials).

L'any de referència correspon al segon any del curs acadèmic: l'any 2001 correspondria al curs 2000/01, i així successivament.

Eurostat implementa aquesta classificació CINE-2011 (ISCED) a partir del curs 2012–2013. Per a les dades de cursos anteriors la classificació que es segueix és la CINE-97 (ISCED).

Les dades són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: