Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe

Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe 2017
Homes Dones Total
Catalunya 69,4 77,8 73,6
Espanya 66,4 77,2 71,7
Zona euro 78,9 84,9 81,8
Unió Europea 80,9 85,9 83,3
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018. Sèries revisades el 7 de desembre del 2018.

Nota metodològica

L'indicador "Nivell d'educació dels joves" es defineix com el percentatge de gent jove d'entre 20 i 24 anys que ha assolit com a mínim el nivell de segona etapa d'educació secundària (batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i altres), és a dir, que té un nivell d'educació CINE-97 (ISCED) 3a, 3b o 3c inicial, en funció de la població total del mateix grup d'edat (excepte els que no han respost les preguntes de "nivell més alt d'educació o formació assolit"). Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (LFS).

El nivell educatiu baix correspon als codis 0, 1–2, 3c inicial de la classificació CINE-97 (ISCED) (preprimària, primària i primera etapa de l'educació secundària). Les persones sense estudis (analfabetes) s'inclouen en el codi 0. L'expressió "nivell completat" s'ha d'associar amb l'obtenció d'un certificat o un diploma, quan hi ha una certificació. En cas que no n'hi hagi, l'acabament amb èxit s'associa amb la plena assistència.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: