Saltar al contingut principal

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe 2019
Homes Dones Total
Catalunya 7,8 10,8 9,3
Espanya .. .. ..
Zona euro .. .. ..
Unió Europea .. .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2020.

Nota metodològica

La formació permanent es refereix a persones de 25 a 64 anys que han rebut educació o formació durant les quatre setmanes precedents a l'enquesta (numerador). El denominador consta de la població total del mateix grup d'edat, excepte els que no han respost la pregunta "participació a educació i formació". Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa.