Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors

Població ocupada. Total 2018
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 3.328,1 100,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població ocupada. Agricultura 2018
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 56,6 1,7
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població ocupada. Indústria 2018
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 622,6 18,7
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població ocupada. Construcció 2018
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 211,0 (b) 6,3
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
(b) Ruptura en la sèrie.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població ocupada. Serveis 2018
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 2.437,9 73,3
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 12 de febrer del 2019.

Nota metodològica

La població ocupada està formada pel conjunt de persones que de tenen 15 a 64 anys i que, durant la setmana de referència, han treballat com a mínim una hora a canvi d'un sou, benefici o guany familiar, o que no eren a la feina però que tenien una feina o negoci del qual estaven temporalment absents.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007, l'activitat econòmica es classifica segons la NACE-REV.1; en canvi a partir del 2008, l'activitat econòmica es classifica segons la nova NACE-REV.2.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població ocupada comprèn les persones de 16 a 64 anys i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

La informació referent a la població ocupada pel segment d'edat entre 15 i 64 anys es publica des del mes de febrer de 2017. Amb anterioritat es mostrava la població ocupada de 15 anys i més.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: