Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe

Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe 2017
Homes Dones Total
Catalunya 76,4 67,2 71,8
Espanya 71,5 59,6 65,5
Zona euro 76,6 65,4 71,0
Unió Europea 78,0 66,5 72,2
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Objectiu UE-28 (75%); objectiu Espanya (74%)

Data de publicació: 5 de febrer del 2018. Sèries revisades el 7 de desembre del 2018.

Nota metodològica

La taxa d'ocupació es calcula dividint el nombre de persones ocupades de 20 a 64 anys entre la població total del mateix grup d'edat.

Les persones ocupades són totes les persones de 20 anys i més que tenien qualsevol ocupació a canvi d'un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar durant la setmana de referència.

L'indicador es basa en l'Enquesta de la força de treball de la UE. L'enquesta cobreix tota la població que viu en habitatges privats, exclou aquells que viuen en habitatges col·lectius com pensions, residències i hospitals. La població ocupada la conformen les persones que durant la setmana de referència van treballar per un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar, en metàl·lic o en espècies, durant almenys una hora, o no estaven treballant però tenien feines de les quals estaven temporalment absents.

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: