Saltar al contingut principal

Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe

Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe 2018
Homes Dones Total
Catalunya 7,6 7,5 7,6
Espanya 10,4 10,4 10,4
Zona euro 9,3 9,9 9,6
Unió Europea 8,6 9,5 9,0
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 12 de febrer de 2019. Sèries revisades el 28 d'agost de 2019.

Nota metodològica

Proporció de persones d'entre 18 i 59 anys que viuen en llars on no hi ha cap persona ocupada. Els estudiants d'entre 18 i 24 anys que viuen en llars on només hi ha estudiants de la mateixa franja d'edat no s'inclouen ni en el numerador ni en el denominador.

Les definicions s'apliquen a persones que viuen en llars privades. No s'inclouen les persones que fan servei militar obligatori.

Els desocupats són totes les persones d'entre 15 i 74 anys d'edat que no han treballat durant la setmana de referència, que han buscat activament una ocupació durant les quatre setmanes anteriors a l'entrevista i estan disponibles per començar a treballar immediatament o en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l'entrevista).

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE. En aquests àmbits la població desocupada i la població activa són de 16 a 74 anys.