Saltar al contingut principal
PIB per habitant
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 32.121 25.700 (p) 33.800 30.900
2017 31.208 25.000 (p) 32.800 30.000
2016 30.069 24.000 31.800 29.200
2015 29.009 23.200 31.000 29.100
2014 27.818 22.200 30.100 27.700
2013 27.176 21.900 29.400 26.800
2012 27.098 22.000 29.200 26.600
2011 27.914 22.800 29.200 26.200
2010 28.040 23.000 28.500 25.500
2009 27.975 23.100 (p) 27.800 24.500
2008 29.483 24.100 (p) 28.900 26.100
2007 29.407 23.800 (p) 28.300 26.100
2006 28.168 22.600 (p) 27.000 24.700
2005 26.515 21.200 (p) 25.700 23.400
2004 25.078 20.100 (p) 25.000 22.500
2003 23.634 19.000 (p) 24.100 21.500
2002 22.507 18.100 (p) 23.500 21.300
2001 21.684 17.200 (p) 22.900 20.600
2000 20.573 16.000 (p) 21.900 19.800
Unitats: Euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Data de publicació: 10 de juliol del 2019. Sèries revisades el 20 de setembre del 2019.

Nota metodològica

El PIB a preus de mercat és el resultat final de l'activitat productiva de les unitats de producció residents.

El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica. Es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo.

Població total: En una data donada, la població total d'un país consta de totes les persones, nacionals o estrangeres, que s'instal·len permanentment al territori econòmic del país, fins i tot si s'hi troben temporalment absents. Això significa que la població total es defineix a partir del concepte de residència més que no pas el de la nacionalitat. Les xifres de població dels comptes nacionals poden no coincidir amb les de l'estadística de població.

A partir del setembre de 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.

Les dades de Catalunya estan calculades a partir del PIB per habitant obtingut de les estimacions de l'Idescat del PIB (base 2010) i de la població a 1 de juliol. La base d'aquest PIB és el Marc Input-Output de Catalunya (MIOC) del 2011, elaborat per l'Idescat.

Les sèries que es difonen d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 implantada per l’INE a les seves magnituds de la Comptabilitat nacional anual. Aquestes noves sèries s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió harmonitzada amb Eurostat i el Banc Central Europeu.

Les sèries dels Comptes econòmics anuals de Catalunya es revisaran segons el calendari previst (març del 2020).