Despesa en R+D interna. Per sectors d'execució

Despesa en R+D interna. Total 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 3.103,4 100,0
Espanya 13.260,0 100,0
Zona euro 231.112,1 100,0
Unió Europea 305.521,0 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Despesa en R+D interna. Empreses i SIPSFL (1) 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 1.795,1 57,8
Espanya 7.158,0 54,0
Zona euro 150.921,3 65,3
Unió Europea 201.668,6 66,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.
Despesa en R+D interna. Ensenyament superior 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 709,0 22,8
Espanya 3.649,0 27,5
Zona euro 50.535,8 21,9
Unió Europea 69.573,9 22,8
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Despesa en R+D interna. Administració pública 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 599,3 19,3
Espanya 2.453,0 18,5
Zona euro 29.655,0 12,8
Unió Europea 34.278,5 11,2
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 9 de juliol del 2018. Sèries revisades el 18 de desembre del 2018. Propera actualització: 21 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

Les principals estadístiques en R+D es detallen per a quatre sectors institucionals d'actuació. Aquests quatre sectors d'actuació són el sector d'empresa mercantil (BES), el sector governamental (GOV), el sector d'ensenyament superior (HES) i el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (PNP).

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: