Producció final agrària

Producció final agrària 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 4.223,2 (p) 100,0
Espanya 45.609,3 (e) 100,0
Zona euro 292.455,8 (e) 100,0
Unió Europea 389.258,7 (e) 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Valor estimat.
Producció final agrària. Agrícola 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 1.462,7 (p) 34,6
Espanya 28.752,4 (e) 63,0
Zona euro 161.702,9 (e) 55,3
Unió Europea 210.282,5 (e) 54,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Valor estimat.
Producció final agrària. Ramadera 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 2.637,2 (p) 62,4
Espanya 16.377,1 (e) 35,9
Zona euro 114.517,6 (e) 39,2
Unió Europea 158.872,6 (e) 40,8
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Valor estimat.

Data de publicació: 7 de desembre del 2017.

Nota metodològica

Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.

Taules disponibles

  • Producció final agrària

Vegeu també