Saltar al contingut principal

Empreses en el sector comerç

Empreses en el sector comerç 2016
Valor Percentatge (%)
Comerç a l'engròs Comerç al detall Venda i repar. vehicles motor Total Comerç a l'engròs Comerç al detall Venda i repar. vehicles motor Total
Catalunya 46.538 (b) 78.840 (b) 12.238 (b) 137.616 (b) 33,8 57,3 8,9 100,0
Espanya 229.956 486.684 79.409 796.049 28,9 61,1 10,0 100,0
Zona euro .. .. .. .. .. .. .. ..
Unió Europea 1.818.221 3.629.519 868.670 6.316.410 28,8 57,5 13,8 100,0
Unitats: Nombre.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Data de publicació: 18 de desembre del 2018.

Nota metodològica

Eurostat difon les Estadístiques estructurals de les empreses (SBS) en què descriu l'estructura, el comportament i l'acompliment de les activitats econòmiques, fins al nivell d'activitat més detallat posible.

Les dades de Catalunya provenen de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, que realitza l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Pel que fa al sector comerç, la correspondència entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) és la següent:

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47