Saltar al contingut principal

Volum de negoci en el sector comerç

Volum de negoci en el sector comerç 2016
Valor Percentatge (%)
Comerç a l'engròs Comerç al detall Venda i repar. vehicles motor Total Comerç a l'engròs Comerç al detall Venda i repar. vehicles motor Total
Catalunya 88.845 (b) 39.361 (b) 15.706 (b) 143.912 (b) 61,7 27,4 10,9 100,0
Espanya 423.183 223.910 77.502 724.594 58,4 30,9 10,7 100,0
Zona euro .. .. .. .. .. .. .. ..
Unió Europea 5.703.858 (p) 2.853.668 (p) 1.306.943 (p) 9.864.468 (p) 57,8 28,9 13,2 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de desembre de 2018. Propera actualització: 28 de novembre de 2019 Calendari

Nota metodològica

Eurostat difon les Estadístiques estructurals de les empreses (SBS) en què descriu l'estructura, el comportament i l'acompliment de les activitats econòmiques, fins al nivell d'activitat més detallat posible.

Les dades de Catalunya provenen de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, que realitza l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Pel que fa al sector comerç, la correspondència entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) és la següent:

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47

Taules disponibles