Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut

Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2015 8,5 16,2 : 16,7
2014 8,7 16,1 : 16,1
2013 8,8 15,3 : 15,2
2012 8,2 14,3 : 14,4
2011 7,1 13,2 : 13,2
2010 6,7 13,8 : 12,9
2009 5,5 13,0 : 12,4
2008 4,0 10,8 : 11,0
2007 3,2 9,7 : 10,4
2006 2,8 9,2 : 9,5
2005 2,8 8,4 : 9,0
2004 3,6 8,3 : 8,5
Unitats: %.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
: No disponible.

Data de publicació: 20 de desembre del 2017.

Nota metodològica

Les fonts d'energia renovables són aquelles que es renoven de manera natural. Les renovables no combustibles són l'energia hidràulica, la marina, la geotermal, l'eòlica i la solar. Les renovables combustibles són els biodièsels i les obtingudes de la gestió dels residus municipals.

Aquest indicador es calcula basant-se en les estadístiques incloses en el Reglament d'Estadístiques d'Energia. Es podria considerar una estimació de l'indicador descrit a la Directiva 2009/28/EC, ja que el sistema estadístic per a tecnologies d'energia renovable no està encara totalment desenvolupat per complir els requisits d'aquesta Directiva. Tot i això, fins ara la contribució d'aquestes tecnologies és gairebé marginal.

Es pot trobar més informació sobre la metodologia de càlcul de l'energia renovable i les estadístiques d'energia anuals d'Eurostat a la Directiva d'Energia Renovable 2009/28/EC, el Reglament d'Estadístiques d'Energia 1099/2008 i a DG ENERGY plataforma transparent.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: