Establiments turístics

Establiments turístics. Total 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 6.677 100,0
Espanya 50.518 100,0
Zona euro 432.755 (e) 100,0
Unió Europea 656.318 (e) 100,0
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(e) Valor estimat.
Establiments turístics. Hotels 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 2.989 44,8
Espanya 19.630 38,9
Zona euro 141.095 (e) 32,6
Unió Europea 201.522 (e) 30,7
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(e) Valor estimat.
Establiments turístics. Altres 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 3.688 55,2
Espanya 30.888 61,1
Zona euro 291.660 (e) 67,4
Unió Europea 454.796 (e) 69,3
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(e) Valor estimat.

Data de publicació: 19 de novembre del 2018.

Nota metodològica

La unitat local correspon a una empresa o part d'ella situada en un lloc delimitat topogràficament. En aquest lloc es fa una activitat econòmica en què —llevat d'excepcions— una o més persones treballen (encara que només sigui a temps parcial) per compte d'una mateixa empresa. L'establiment s'ajusta a la definició d'unitat local com a unitat de producció. Això és independent de que l'allotjament dels turistes sigui l'activitat principal o secundària. Això vol dir que tots els establiments es classifiquen en el sector de l'allotjament si la seva capacitat supera el mínim nacional, encara que la major part del volum de negoci procedeix de la restauració o altres serveis.

Taules disponibles [+]

Vegeu també