Establiments turístics

Establiments turístics. Total 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 6.547 100,0
Espanya 48.701 100,0
Zona euro .. ..
Unió Europea 608.400 100,0
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Establiments turístics. Hotels 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 2.940 44,9
Espanya 19.524 40,1
Zona euro .. ..
Unió Europea 201.973 33,2
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Establiments turístics. Altres 2016
Valor % sobre el total
Catalunya 3.607 55,1
Espanya 29.177 59,9
Zona euro .. ..
Unió Europea 406.427 66,8
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 5 de juliol del 2017. Sèries revisades el 19 de febrer del 2018.

Nota metodològica

La unitat local correspon a una empresa o part d'ella situada en un lloc delimitat topogràficament. En aquest lloc es fa una activitat econòmica en què —llevat d'excepcions— una o més persones treballen (encara que només sigui a temps parcial) per compte d'una mateixa empresa. L'establiment s'ajusta a la definició d'unitat local com a unitat de producció. Això és independent de que l'allotjament dels turistes sigui l'activitat principal o secundària. Això vol dir que tots els establiments es classifiquen en el sector de l'allotjament si la seva capacitat supera el mínim nacional, encara que la major part del volum de negoci procedeix de la restauració o altres serveis.

Taules disponibles

Vegeu també