Places turístiques

Places turístiques. Total 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 785.993 100,0
Espanya 3.558.650 100,0
Zona euro 22.917.209 (e) 100,0
Unió Europea 31.746.845 (e) 100,0
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(e) Valor estimat.
Places turístiques. Hotels 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 340.239 43,3
Espanya 1.916.607 53,9
Zona euro 10.113.348 (e) 44,1
Unió Europea 13.917.429 (e) 43,8
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(e) Valor estimat.
Places turístiques. Altres 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 445.754 56,7
Espanya 1.642.043 46,1
Zona euro 12.803.861 (e) 55,9
Unió Europea 17.829.416 (e) 56,2
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(e) Valor estimat.

Data de publicació: 19 de novembre del 2018.

Nota metodològica

El nombre de places en un establiment o casa està determinat pel nombre de persones que es poden quedar a la nit als llits establerts a l'establiment (casa), ignorant alguns llits extres que poden ser instal·lats a petició dels clients. El terme "plaça" s'aplica a un llit individual, sent considerat llit de matrimoni com dos llits. La unitat serveix per mesurar la capacitat de qualsevol tipus d'allotjament. Una plaça és també un lloc en un camp o en un vaixell al port per acollir a una sola persona. Una parcel·la equival a quatre places quan el nombre real de places no es coneix.

Vegeu també