Residus municipals. Generació

Residus municipals. Generació
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2016 495 443 : 480 (e)
2015 493 456 : 481 (e)
2014 486 448 : 479 (e)
2013 475 454 : 478 (e)
2012 492 468 : 485 (e)
2011 537 485 : 498 (e)
2010 558 510 : 504
2009 562 542 : 511 (e)
2008 581 551 : 521 (e)
2007 597 578 : 524 (e)
2006 598 590 : 522 (e)
2005 596 588 : 515 (e)
2004 606 600 : 512 (e)
2003 595 646 : :
2002 573 637 : :
2001 565 652 : :
2000 556 653 : 521 (e)
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Valor estimat.
: No disponible.

Data de publicació: 21 de novembre del 2017. Sèries revisades el 13 de desembre del 2017.

Nota metodològica

Aquest indicador presenta la quantitat de residus municipals generats, mesurats en kg per persona i any.

Consisteix en els residus recollits per les autoritats municipals i gestionats pel sistema de recollida de residus. El volum d'aquests residus prové de llars, comerços, oficines i institucions públiques.

La quantitat anual de residus es divideix per la població de l'any en qüestió. La població de Catalunya és a 1 de gener; per a Espanya i la Unió Europea s'utilitza la mitjana anual de la població.

D'acord amb les directrius de l'Eurostat, els qüestionaris de residus inclouen els següents tipus de materials: paper, cartró i productes de paper, plàstics, vidres, metalls, menjar i residus de jardí i tèxtils.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també