Saltar al contingut principal
Residus municipals. Generació
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 523 475 (e) .. 488 (e)
2017 509 473 .. 487 (e)
2016 495 463 .. 487 (e)
2015 493 456 .. 480 (e)
2014 486 448 .. 478 (e)
2013 475 454 .. 479 (e)
2012 492 468 .. 486 (e)
2011 537 485 .. 498 (e)
2010 558 510 .. 504 (e)
2009 562 542 .. 511 (e)
2008 581 551 .. 521 (e)
2007 597 578 .. 524 (e)
2006 598 590 .. 522 (e)
2005 596 588 .. 515 (e)
2004 606 600 .. 512 (e)
2003 595 646 .. 513 (e)
2002 573 637 .. 525 (e)
2001 565 652 .. 519 (e)
2000 556 653 .. 521 (e)
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de novembre de 2019. Sèries revisades el 14 de gener de 2020.

Nota metodològica

Aquest indicador presenta la quantitat de residus municipals generats, mesurats en kg per persona i any.

Consisteix en els residus recollits per les autoritats municipals i gestionats pel sistema de recollida de residus. El volum d'aquests residus prové de llars, comerços, oficines i institucions públiques.

La quantitat anual de residus es divideix per la població de l'any en qüestió. La població de Catalunya és a 1 de gener; per a Espanya i la Unió Europea s'utilitza la mitjana anual de la població.

D'acord amb les directrius de l'Eurostat, els qüestionaris de residus inclouen els següents tipus de materials: paper, cartró i productes de paper, plàstics, vidres, metalls, menjar i residus de jardí i tèxtils.

Les dades són provisionals.