Saltar al contingut principal
Residus municipals. Abocament
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 149 242 (e) .. 112 (e)
2017 166 250 .. 114 (e)
2016 169 251 .. 118 (e)
2015 161 261 .. 125 (e)
2014 170 259 .. 134 (e)
2013 163 253 .. 145 (e)
2012 174 284 .. 156 (e)
2011 180 (e) 305 .. 171 (e)
2010 193 318 .. 185 (e)
2009 220 314 .. 194 (e)
2008 250 285 .. 202 (e)
2007 267 344 .. 214 (e)
2006 296 353 .. 220 (e)
2005 301 288 .. 223 (e)
2004 315 304 .. 239 (e)
2003 322 360 .. 254 (e)
2002 362 355 .. 268 (e)
2001 359 360 .. 277 (e)
2000 364 334 .. 287 (e)
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Residus municipals. Incineració
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 83 62 (e) .. 136 (e)
2017 85 56 .. 137 (e)
2016 91 56 .. 134 (e)
2015 84 58 .. 128 (e)
2014 82 52 .. 126 (e)
2013 77 53 .. 122 (e)
2012 75 45 .. 118 (e)
2011 70 (e) 50 .. 120 (e)
2010 67 44 .. 114 (e)
2009 84 48 .. 110 (e)
2008 74 47 .. 108 (e)
2007 79 57 .. 105 (e)
2006 92 54 .. 104 (e)
2005 97 44 .. 96 (e)
2004 105 31 .. 90 (e)
2003 111 42 .. 84 (e)
2002 97 38 .. 84 (e)
2001 109 36 .. 81 (e)
2000 114 36 .. 79 (e)
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Residus municipals. Reciclatge
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 164 87 (e) .. 146 (e)
2017 152 85 .. 144 (e)
2016 141 85 .. 143 (e)
2015 142 84 .. 140 (e)
2014 134 76 .. 133 (e)
2013 130 70 .. 128 (e)
2012 141 91 .. 130 (e)
2011 163 81 .. 128 (e)
2010 172 90 .. 126 (e)
2009 165 82 .. 124 (e)
2008 157 85 .. 121 (e)
2007 160 77 .. 119 (e)
2006 155 82 .. 110 (e)
2005 145 84 .. 105 (e)
2004 128 87 .. 99 (e)
2003 114 89 .. 97 (e)
2002 98 92 .. 95 (e)
2001 87 72 .. 88 (e)
2000 73 44 .. 83 (e)
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Residus municipals. Compostatge
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 55 84 (e) .. 83 (e)
2017 51 72 .. 81 (e)
2016 50 72 .. 80 (e)
2015 51 53 .. 75 (e)
2014 51 62 .. 74 (e)
2013 50 77 .. 72 (e)
2012 51 48 .. 70 (e)
2011 55 49 .. 67 (e)
2010 55 59 .. 67 (e)
2009 46 97 .. 68 (e)
2008 43 134 .. 69 (e)
2007 42 99 .. 64 (e)
2006 36 102 .. ..
2005 29 100 .. ..
2004 26 98 .. ..
2003 26 96 .. ..
2002 17 94 .. ..
2001 10 67 .. ..
2000 5 77 .. ..
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de novembre de 2019. Sèries revisades el 14 de gener de 2020.

Nota metodològica

Aquest indicador presenta la quantitat de residus municipals tractats, mesurats en kg per persona i any i desglosat per tipus de tractaments.

Consisteix en els residus recollits per les autoritats municipals i gestionats pel sistema de recollida de residus. El volum d'aquests residus prové de llars, comerços, oficines i institucions públiques.

La quantitat anual de residus es divideix per la població de l'any en qüestió. La població de Catalunya és a 1 de gener; per a Espanya i la Unió Europea s'utilitza la mitjana anual de la població.

D'acord amb les directrius de l'Eurostat, els qüestionaris de residus inclouen els següents tipus de materials: paper, cartró i productes de paper, plàstics, vidres, metalls, menjar i residus de jardí i tèxtils.

L'abocament es defineix com l'acte de dipositar els residus a terra. Inclou abocadors específics i emmagatzematge provisional de més d'un any en llocs permanents. La definició comprèn tant abocadors en llocs interns (és a dir on un generador de residus disposa el rebuig al lloc en què es genera) com en llocs externs.

La incineració significa el tractament tèrmic dels residus en una planta incineradora o en una planta coincineradora. El volum d'aquests residus prové de llars, comerços, oficines i institucions públiques.

Les dades de Catalunya del compostatge es refereixen al tractament de la fracció orgànica recollida selectivament (FORM) i des de l'any 2012 també a l'autocompostatge.

Les dades són provisionals.