Índex de dependència de la gent gran projectat

Índex de dependència de la gent gran projectat
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2050 54,9 62,1 .. 50,3
2045 52,8 60,7 .. 48,7
2040 47,2 54,0 .. 46,4
2035 41,4 46,8 .. 43,2
2030 36,6 40,2 .. 39,1
2025 33,1 34,6 .. 35,1
2020 30,5 30,7 .. 31,7
Unitats: Població de 65 anys i més per cada 100 persones de 15 a 64 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 26 de juliol del 2018.

Nota metodològica

L'índex de dependència de la gent gran és el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de persones de 15 a 64 anys. Es tracta d'una de les mesures clàssiques de l'estructura per edat i l'envelliment de la població.

La dada de Catalunya s'ha calculat a partir de la informació per edat de les Projeccions de població 2013-2051 que elabora l'Idescat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: