Saltar al contingut principal

Fluxos de materials

Consum domèstic de materials (CDM) 2016
Valor Tones/habitant
Catalunya 49.189 6,6
Espanya 399.935 8,6
Zona euro .. ..
Unió Europea 6.667.127 (e) 13,1 (e)
Unitats: Milers de tones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Extracció domèstica (ED) 2016
Valor Tones/habitant
Catalunya 35.054 4,7
Espanya 329.769 7,1
Zona euro .. ..
Unió Europea 5.630.455 (e) 11,0 (e)
Unitats: Milers de tones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Balanç comercial físic (BCF) 2016
Valor Tones/habitant
Catalunya 14.135 1,9
Espanya 70.166 1,5
Zona euro .. ..
Unió Europea 1.036.671 2,0
Unitats: Milers de tones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 31 de març de 2020.

Nota metodològica

El Compte de fluxos de materials proporciona una visió general agregada, en milers de tones l'any, dels fluxos de material cap a dins i cap a fora d'una economia. Inclou tots els materials (excepte l'aigua i l'aire) que van més enllà del límit del sistema entre el medi ambient i l'economia.

Extracció domèstica (ED): Total de matèries primeres extretes dels ecosistemes catalans, expressades en termes físics, per a ser utilitzades com a input material en el sistema econòmic.

Consum domèstic de materials (CDM): Derivat comptable resultat de la suma de l'extracció domèstica i el balanç comercial físic Quantifica els materials utilitzats directament en l'economia.

Importacions : Adquisicions de materials (matèries primeres, mercaderies o productes) segons el pes.

Exportacions: Vendes de materials (matèries primeres, mercaderies o productes) segons el pes.

Balanç comercial físic: Diferència entre les importacions i exportacions de materials (matèries primeres, mercaderies o productes). Per Catalunya n'hi ha de dos tipus:

  • Amb la resta de l'Estat. El material, la mercaderia o el producte adquirit prové o es destina a l'Estat espanyol.
  • Amb l'estranger. El material, la mercaderia o el producte adquirit prové o es destina a l'estranger.

El Compte de fluxos de materials està estretament relacionat amb els conceptes i les definicions dels comptes nacionals. Així, pel que fa als límits físics del sistema econòmic, la definició del sistema de referència es fa en base al criteri de residència (per a les unitats de producció i consum residents, amb centre d'interès econòmic a Catalunya) i no en base al criteri de territori, que comptabilitza les operacions que tenen lloc dins d'uns límits administratius particulars.