Saltar al contingut principal

Sessió de la Junta de Govern del 26 de gener de 2012

Dades de la convocatòria

Dia: 26 de gener del 2012. Hora: 10.00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya (sessió a distància)

Ordre del dia

  1. Aprovació de la proposta d'avantprojecte de pressupost de l'Idescat per a l'any 2012.
  2. Aprovació de l'acta de la sessió del 21 de setembre del 2011.
  3. Torn obert de paraules.