Saltar al contingut principal

Fitxer: Estadística d'arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ

Codi: 001/2013

Finalitat del fitxer: Dimensionar el sector de les arts escèniques a Catalunya enquestant les sales d'exhibició i recollint les variables d'identificació, exhibició, personal i pressupost.

Univers objecte d'estudi: Sales de teatre, dansa i circ

Nombre de registres o unitats del fitxer: 146

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Departament de Cultura