Saltar al contingut principal

Codi: 001/2014

Finalitat del fitxer: Obtenció d'informació regular per a conèixer les diverses dimensions que afecten la vida de la joventut catalana per mitjà d'enquestes a mostres representatives de la població jove.

Univers objecte d'estudi: Població de 15 a 34 anys resident a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.002

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies