Saltar al contingut principal

Codi: 001/2015

Finalitat del fitxer: Conèixer la producció d'energia elèctrica segons les tecnologies, les formes d'energia emprades i el règim econòmic aplicable. Conèixer el consum de combustibles per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica.

Univers objecte d'estudi: Titulars d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.182

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement