Saltar al contingut principal

Fitxer: Estadística d'arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ

Codi: 002/2013

Finalitat del fitxer: Dimensionar el sector de les arts escèniques a Catalunya enquestant les companyies de teatre, dansa i circ i recollint les variables d'identificació, producció, exhibició, personal i pressupost.

Univers objecte d'estudi: Companyies de teatre, dansa i circ

Nombre de registres o unitats del fitxer: 208

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Organisme informador: Departament de Cultura