Fitxer: Enquesta de victimització de Barcelona

Codi: 003/2017

Finalitat del fitxer: Mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat pública.

Univers objecte d'estudi: Població de Barcelona de 16 anys i més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 5307

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Ajuntament de Barcelona

Sou aquí: