Fitxer: Variacions residencials

Codi: 004/2012

Finalitat del fitxer: Explotació de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, resta de l'Estat i de l'estranger, continuant els treballs d'ampliació de les tabulacions i desagregació de la informació.

Univers objecte d'estudi: Moviments residencials fets per la població de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 300.000

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori