Fitxer: Enquesta sobre la generació de residus a la indústria

Codi: 007/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar els residus generats en les activitats econòmiques classificades com a industrials i classificats per tipus de residu, perillositat i activitat que el genera.

Univers objecte d'estudi: Establiments industrials que realitzen activitats econòmiques

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.423

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: