Fitxer: Enquesta conjuntural del comerç al detall

Codi: 008/2012

Finalitat del fitxer: Elaborar uns indicadors que permetin mesurar a curt termini l'evolució conjuntural de l'activitat en el sector del comerç al detall.

Univers objecte d'estudi: Establiments de comerç al detall

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.310

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Sou aquí: