Fitxer: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població

Codi: 008/2013

Finalitat del fitxer: Coneixement de les condicions de vida i els hàbits de la població de Catalunya des de les perspectives transversals i longitudinals, i també la seva distribució territorial.

Univers objecte d'estudi: Població resident en les llars

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.604

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: