Fitxer: Enquesta de despesa de les empreses en protecció ambiental

Codi: 009/2013

Finalitat del fitxer: Avaluar la despesa en protecció ambiental que realitzen les empreses del sector industrial, tant corrent com d'inversió, per tal de reduir o eliminar les emissions de contaminants a l'aire i la contaminació acústica, així com la despesa en el tractament de les aigües residuals i dels residus sòlids generats i per poder utilitzar matèries primeres menys contaminants o en menor quantitat.

Univers objecte d'estudi: Empreses del sector industrial

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.420

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat

Sou aquí: