Saltar al contingut principal

Fitxer: Enquesta sobre l'ús de l'aigua al sector agrari

Codi: 010/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar el volum d'aigua utilitzat en la irrigació del sector agrari.

Univers objecte d'estudi: Conjunt d'unitats que exploten els sistemes de regatge com activitat principal

Nombre de registres o unitats del fitxer: 63

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat